2021/09/25 ARETXABALETAko Udala (Aretxabaleta) Taldea